In MASA Amphitheatre on December 11th, 2019, two new dictionaries, Genetics and Social and Preventive Medicine: Public Health were presented. The two dictionaries are published within the macro project Macedonian Professional and Scientific Terminology implemented by the Lexicographic Centre at the Macedonian Academy of Sciences and Arts.

Academician Vitomir Mitevski, project lead, presented the macro project Macedonian Professional and Scientific Terminology and announced the new dictionaries that are planned in the future.

Mr. Aleksandar Dimovski, PhD, MASA corresponding member, who prepared the dictionary on Genetics, elaborated on the challenges during the process of drafting terminology. He explained that, apart from the standard Macedonian terms, the dictionary includes neologisms used by professionals working in this field, thus contributing to the enriching the lexis of Macedonian language.

Mr. Doncho Donev, PhD, who prepared the dictionary on Social and Preventive Medicine: Public Health, gave chronological overview of the activities related to defining terminology about social and preventive medicine and stressed that this dictionary includes terms from several disciplines because social medicine is a bridge between clinical medicine (medical practice) and other sciences that study the social dimensions of diseases and health.

Mr. Nikolche Mickoski, research associate at the Lexicographic Centre talked about the importance of prompt definition of professional terminology and its accessibility to everyone. He announced the digital edition of the glossaries and dictionaries published within the macro-project as online dictionary.

Lexicographic Centre at the Macedonian Academy of Sciences and Arts would like to invite you to the presentation of the following dictionaries:

GENETICS

and

SOCIAL AND PREVENTIVE MEDICINE: PUBLIC HEALTH

Within the macroproject Macedonian Scientific and Professional Terminology

Presentation will take place in MANU’s Amphitheatre on December 11th, 2019 at 12:00

 

Invited speakers:

Acad. Taki Fiti, President of MANU

Acad. Vitomir Mitevski, Project Lead, Macedonian Scientific and Professional Terminology

Prof. Aleksandar Dimovski, Genetics

Prof. Doncho Donev, Social and Preventive Medicine: Public Health

Nikolche Mickoski MA, Lexicographic Centre

На 3.4.2019 година, во организација на Лексикографскиот центар на МАНУ, се одржа првата трибина за Терминологијата од областа на филозофијата во рамките на макропроектот Македонска научна и стручна терминологија. На трибината учествуваа претставници од МАНУ, Филозофскиот Факултет, Филолошкиот Факултет „Блаже Конески“, Институтот за македонски јазик и Филозофското друштво на Македонија. Целта на трибината беше да се претстават некои предизвици кои се појавуваат во текот на работата и да се дискутира за нив.

Раководителот на макропроектот и модератор на трибината, академик Витомир Митевски го претстави макропроектот и начинот на подготовката на терминолошкиот речник од областа на филозофијата. Во воведниот збор, подготвувачите на терминолошката граѓа, проф. д-р Ана Димишковска и проф. д-р Иван Џепаровски, ја претставија методологијата на работа и дадоа преглед на досегашните лексикографски изданија од оваа терминолошка област. Акад. Георги Старделов нагласи дека, според Витгенштајн, недоразбирањата меѓу филозофите не се во идеите, туку во зборовите и затоа е важно термините да се дефинираат точно и прецизно.

На трибината се дискутираше за прашањата поврзани со изборот на транскрипцијата, класична или традиционална, како и за методолошкиот пристап во изработката на терминолошкиот речник, а беа споделени искуства од работата на други проекти во земјава и во странство кои се одвиваат преку работа во работни групи.

Учесниците нагласија дека трибината е одличен форум за отворање на дебата и надминување на предизвиците при дефинирањето на термините од областа на филозофијата.

На 6 ноември 2018 година, во Амфитеатарот на МАНУ се одржа промоцијата на изданието „Терминологија од областа на теологијата“. Изданието е во рамките на макропроектот „Македонска научна и стручна терминологија“ што се спроведува во Лексикографскиот центар при Македонската академија на науките и уметностите.

Поздравна реч одржа акад. Георги Старделов, раководител на Лексикографскиот центар. Тој изјави дека ова е ретко убаво стокмена книга и во неа со лаконска мудрост се обработени важните термини.

Раководителот на макропроектот, акад. Витомир Митевски, во своето излагање рече дека во науката е познато дека богатството и изразната моќ на еден јазик се мери според неговата способност за изразување апстрактни идеи и додаде дека подготвувачот на овој речник, проф. Јован Таковски, внесе низа прецизирања кои се важни како на научен, така и на практичен план при комуникација во оваа област.

Промоторот, проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски, декан на Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје изјави дека објаснувањата се темелни, концизни и јасни, но во тоа е и вистинската виртуелност на подготвувачот на ова дело. Тој додаде: „Може само да се претпостави колку труд и внимателност се побарува кога во само неколку збора треба да се објасни клучна догматска тема, термин за кого можеби се воделе децениски дебати или кој бил предмет на црковни и догматски спорови, запишани и опишани на илјадници страници. Токму затоа потребна е макотрпна работа и самопрегор еден термин да се појасни прецизно, јасно и концизно. Потребата од ваков речник е повеќе од јасна, како за теолозите, кои се најчести корисници на теолошката терминологија, уште повеќе за оние кои се занимаваат со науки блиски на теологијата и Црквата, но и за секој заинтересиран читател и љубител на богословската литература, па и за пошироката јавност.“

Подготвувачот на речникот, проф. д-р Јован Таковски, протојереј-ставрофор, изјави дека изборот на термините беше сконцентриран на клучните теолошки теми, а речникот треба да послужи како техничко средство за многу термини кои се потребни во нашето секојдневно комуницирање. Тој додаде дека клучните теолошки, богословски и догматски проблеми се направени достапни на краток и концизен начин, па сите оние кои немаат време да прелистуваат учебници по догматика, патрологија, литургика, пастирка и слично да можат да ги искористат.

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Lexicographic Centre
Project: Macedonian Scientific and Professional Terminology

Are honoured to invite you
to the promotion of the publication

THEOLOGICAL TERMINOLOGY

Opening address:
Acad. Georgi Stardelov
Head of the Lexicographic Centre

Address:
Acad. Vitomir Mitevski
Project Lead

Promotional address:
Gjoko Gjorgjevski PhD
Dean of Faculty of Theology
St. Clement of Ohrid – Skopje

Address:
archpriest Jovan Takovski, PhD
Author

November 6th, 2018 (Tuesday),
MASA Amphitheatre, 12 o’clock

Lexicographic Centre at the Macedonian Academy of Sciences and Arts and Matica Makedonska published the new book Epoch Blazhe Koneski by the academician Georgi Stardelov. The book is consisted of two parts. Part One is titled Tributes about poetics, stylistics, aesthetics, critique, philosophy and literature theory of Blazhe Koneski (fragments) while Part two is titled Blazhe Koneski’s Poetry.

Abstract:

In his work, Blazhe Koneski provided answers to all the questions which are historically essential both for Macedonian nation, and for himself: starting from his early works, followed by the poem Mostot (The Bridge), up to his late works, especially Crn Oven (Black Ram) and more explicitly, in his essays, which have always contained his belief, just like they resound with all their gravity in his less-know essay Plato versus Homer. Because Koneski, in his works, interlocked history, the people, the country, the nature, putting them in the frontline of Macedonian linguistic and literary tradition, so his creation evolves into poetry with its own poetic cosmogony, with its own poetic anthropology and phenomenology of the world of life and people in our Macedonian poetic culture, or, more precisely, in the poetry of Macedonian culture.

This book solemnly speaks for such glorious exploit of Koneski!

Table of Contents

FaLang translation system by Faboba